Tham gia ngay
Bảng vàng
Tri ân Công đức

Pháp thoại "Những tấm lòng vàng"

TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng

trong buổi Lễ ra mắt Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ngày 06-05-2013

THÀNH VIÊN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THÀNH VIÊN BAN ẤN TỐNG
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY